Our Governing Body

S.No. Name Designation
1. Sh. Arvind Bansal Chairman
2. Sh. Bhagirath Gupta Adv Vice Chairman
3 Sh. Naurang Singh, Advocate General Secretary
4 Sh. Ashwani Bathla Treasurer
5 Dr. R.S.Sangwan Chief Patron
6 Sh. Vasant Karnani Chief Patron, Cum-Chief Donor
7 Sh. Bhim Jhunthra Patron, Ex-Chairman
8 Sh. Jai Narayan Tayal Patron, Ex-Chairman
9 Sh. Parveen Bagla Ex-Chairman
10 Sh.Sat Narayan Goyal Ex-Chairman
S.No. Name Designation
11 Sh. R.D. Garg Ex-Chairman
12 Th. Raghubir Singh Member
13 Sh. Ramesh Mehta Adv. Member
14 Sh. Sanjiv Jain Member
15 Sh. Pankaj Sharda Member
16 Dr. Vijaya Tomar, Principal, C.M.K College Member Secretary
17 Teachers’ Representative Member
18 Teachers’ Representative Member
19 Non-Teaching Staff Representative Member
20 V.C. Nominee Member
21 D.H.E.C. Nominee Member
(Naurang Singh Adv.) General Secretary Sirsa Education Society, Sirsa
(Arvind Bansal) Chairman Sirsa Education Society, Sirsa
(Ashwani Bathla) Treasurer, Sirsa Education Society, Sirsa
(Bhagirath Gupta Adv.) Vice-Chairman Sirsa Education Society, Sirsa