Lesson Plan of Teachers

Mr. Ankur Sharma

Mr. Ashwani Kumar

Mr. Avinash Kumar

Dr. Amandeep Kaur Part-1

Dr. Amandeep Kaur (Eng) Part-2

Dr. Amandeep Kaur BBA

Dr. Anu Kathuria

Dr. Artee Bansal

Dr. Arvind

Dr. Deepika Sharma Part-1

Dr. Deepika sharma Part-2

Dr. Hardarshan Kaur

Dr. Kamna Kaushik

Dr. Manju Devi

Dr. Nachtar Part-1

Dr. Nachtar Part-2

Dr. Neelam Gupta

Dr. Neena Chugh

Dr. Neetu Simar

Dr. Ranjana Grover

Dr. Rati B.Com

Dr. Rati M.A.

Mr. Lalit PopliPart-1

Mr. Lalit PopliPart-2

Mr. Parvesh Jain (Pol Sci)

Mr. Rajesh Kumar

Mrs Rimple CS

Mrs Seema Part-1

Mrs. Anita Katihar

Mrs. Anshu Uppal

Mrs. Anshu Uppal

Mrs. Babita Malhotra

Mrs. Binny

Mrs. Lakshmi Phutela

Mrs. Nisha Telanga

Mrs. Pooja Sharma

Mrs. Poonam Duddi

Mrs. Rakesh Singla

Mrs. Rama Sarraf

Mrs. Sangeeta Nanda

Mrs. Saroj Verma

Mrs. Seema Rani Part-2

Mrs. Sunita Mehta

Mrs. Swati Kedia

Mrs. Veena Gupta

Ms. Aman Mann

Ms. Anshu Garg Part-1

Ms. Anshu Garg Part-2

Ms. Chhavi

Ms. Deepika Bansal

Ms. Diksha Chawla

Ms. Hitesh English

Ms. Jitender M.A

Ms. Jitender UG

Ms. Khushboo Jain

Ms. Namrata Ganda

Ms. Parveen Kamboj

Ms. Pooja CS

Ms. Radha

Ms. Radhika Part-1

Ms. Radhika Part-2 (1)

Ms. Renu Grover

Ms. Shivani Kamboj

Ms. Simran Kalra Part-1

Ms. Simra Kalra Part-2

Ms. Snehlata Geo

Ms. Sonu Rani (maths)

Ms. Tishu Goyal