Sirsa Education Society, Sirsa

Sr. No. Name of Members Designation
1 Sh. Arvind Bansal Chairman/President
2 Sh. Bhagirath Gupta Adv. Vice President
3 Sh. Naurang Singh Adv. General Secretary
4 Sh. Ashwani Bathla Treasurer
Patrons
5 Dr. R.S. Sangwan Chief Patron & Ex-Chairman
6 Sh. Vasant Kumar Karnani Chief Patron-cum-Chief Donor.
7 Sh. Aaloke Karnani Patron.
8 Sh. Bhim Jhunthra  Patron & Ex-Chairman.
9 Sh. Jai Narayan Tayal Patron & Ex-Chairman. 
10 Sh. Suraj Bansal Patron.
11 Sh. Rishab Karnani Patron.
Members
12 Sh. Anjani Ganeriwala Member
13 Sh. Anup Ganeriwala Member
14 Sh. Desh Kamal Bishnoi Member
15 Sh. Gopal Krishan Sarraf Member
16 Sh. Girish Mohan Ganeriwala Member
17 Mr. Gaurav Goyal Member
18 Mrs. Indu Jain Member
19 Dr. Karan Singh Member
20 Ms. Kumud Ramanand Bansal Adv. Member
21 Sh. Kulbushan Saraogi Member
22 Sh. Mohan Lal Member
23 Sh. Manohar Lal Phutela Member
24 Sh. Parveen Bagla Member
25 Sh. Pyare Lal Gandhi Member
26 Sh. Pankaj Sharda Member
27 Smt. Pushpa Mahant Adv. Member
28 Mrs. Poonam Bagla Member
29 Sh. R.D. Garg, Adv. Member
30 Sh. Radha Krishan Bansal Member
31 Th. Raghubir Singh Adv. Member
32 Mrs. Raj Kumari Bagla Member
33 Sh. Ramesh Mehta Adv. Member
34 Sh. R.D. Garg, Adv. Member
35 Sh. Radha Krishan Bansal Member
36 Th. Raghubir Singh Adv. Member
37 Mrs. Raj Kumari Bagla Member
38 Sh. Ramesh Mehta Adv. Member
39 Sh. Sat Narayan Goyal Member
40 Dr. Subhash Narula Member
41 Sh. Sita Ram. Member
42 Sh. Shanker Gupta Adv. Member
43 Sh. S.N. Saria Member
44 Sh. Surinder Singanchi  Member
45 Sh. Sanjeev Jain Adv., Member
46 Sh. Suneel Kumar Gupta Member
47 Sh. Suresh Goyal Member
48 S.D.M, Sirsa Member
49 Dr. (Mrs.) Sheel Narula Member
50 Mrs. Savitri Sangwan Member
51 Mrs. Shashi Bansal Member
52 Smt. Triveni Devi Member
53 Sh. Uttam Singh Grover Member
54 Mrs. Urmila Devi Member
55 Mrs. Usha Singh Member
56 Mrs. Usha Phutela Member
57 Mrs. Usha Mehta Member
58 Mrs. Varsha Maddan Member