Sirsa Education Society, Sirsa

Sr. No. Name of Members Designation
1 Sh. Arvind Bansal Chairman/President
2 Sh. Bhagirath Gupta Adv. Vice President
3 Sh. Naurang Singh Adv. General Secretary
4 Sh. Ashwani Bathla Treasurer
Patrons
5 Dr. R.S. Sangwan Chief Patron & Ex-Chairman
6 Sh. Vasant Kumar Karnani Chief Patron-cum-Chief Donor.
7 Sh. Aaloke Karnani Patron.
8 Sh. Bhim Jhunthra  Patron & Ex-Chairman.
9 Sh. Jai Narayan Tayal Patron & Ex-Chairman. 
10 Sh. Suraj Bansal Patron.
11 Sh. Rishab Karnani Patron.
Members
12 Sh. Anjani Ganeriwala Member
13 Sh. Anup Ganeriwala Member
14 Sh. Desh Kamal Bishnoi Member
15 Sh. Gopal Krishan Sarraf Member
16 Sh. Girish Mohan Ganeriwala Member
17 Mr. Gaurav Goyal Member
18 Mrs. Indu Jain Member
19 Dr. Karan Singh Member
20 Ms. Kumud Ramanand Bansal Adv. Member
21 Sh. Kulbushan Saraogi Member
22 Sh. Mohan Lal Member
23 Sh. Manohar Lal Phutela Member
24 Sh. Parveen Bagla Member
25 Sh. Pyare Lal Gandhi Member
26 Sh. Pankaj Sharda Member
27 Smt. Pushpa Mahant Adv. Member
28 Mrs. Poonam Bagla Member
29 Sh. R.D. Garg, Adv. Member
30 Th. Raghubir Singh Adv. Member
31 Mrs. Raj Kumari Bagla Member
32 Sh. Ramesh Mehta Adv. Member
33 Sh. Ajay Goyal Member
34 Dr. Subhash Narula Member
35 Sh. Sita Ram. Member
36 Sh. Shanker Gupta Adv. Member
37 Sh. S.N. Saria Member
38 Sh. Surinder Singanchi  Member
39 Sh. Sanjeev Jain Adv., Member
40 Sh. Suneel Kumar Gupta Member
41 Sh. Suresh Goyal Member
42 Dr. (Mrs.) Sheel Narula Member
43 Mrs. Rachna Sangwan Member
44 Mrs. Shashi Bansal Member
45 Smt. Triveni Devi Member
46 Sh. Uttam Singh Grover Member
47 Mrs. Urmila Devi Member
48 Mrs. Usha Singh Member
49 Mrs. Usha Phutela Member
50 Mrs. Usha Mehta Member
51 Mrs. Varsha Maddan Member